11 khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNCNC) gồm: Khu NNCNC Thái Nguyên (vùng Đông Bắc); khu NNCNC Sơn La (vùng Tây Bắc); khu NNCNC Hải Phòng; Nam Định (vùng đồng bằng sông Hồng); khu NNCNC Thanh Hóa; Nghệ An (vùng Bắc Trung Bộ); khu NNCNC Phú Yên (vùng Duyên hải Nam Trung Bộ); khu NNCNC Lâm Đồng (vùng Tây Nguyên); khu NNCNC Bình Dương (vùng Đông Nam Bộ); khu NNCNC Hậu Giang và khu NNCNC Tiền Giang (vùng Đồng bằng sông Cửu Long).

Dự thảo nêu rõ, trong quy hoạch chung khu NNCNC phải dành ít nhất 60% diện tích đất cho xây dựng cơ sở nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao trong nông nghiệp, xử lí chất thải và cung ứng dịch vụ công nghệ cao trong nông nghiệp.

Hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Theo dự thảo, hoạt động của khu NNCNC bao gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động đào tạo nhân lực công nghệ cao; hoạt động sản xuất, dịch vụ và tham gia các hoạt động ươm tạo công nghệ cao lĩnh vực nông nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cụ thể, đối với hoạt động khoa học và công nghệ, khu NNCNC tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm a, b, c, d, đ mục 1 điều 16 Luật Công nghệ cao.

Đồng thời, nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bên cạnh đó, khu NNCNC cũng hoạt động đào tạo và huấn luyện công nhân, kĩ thuật viên, cán bộ quản lí về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; tham gia đào tạo cử nhân, kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ trong một số chuyên ngành về sinh học, nông nghiệp thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển.

Với hoạt động sản xuất, dịch vụ, khu NNCNC sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; tổ chức hội trợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện dịch vụ tư vấn công nghệ cao trong nông nghiệp, dịch vụ cung ứng vật tư, thiết bị và tiêu thụ sản phẩm; thực hiện dịch vụ dân sinh.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chính Phủ.
Bình luận

  • TTCN (0)