Do you like your iMac crispy? Photo: The Partners/Kevin Lan

Theo Apple, chỉ có khoảng 12% chất dẻo hiện nay chứa chất chống cháy. Việc tăng cường sử dụng vật liệu này sẽ cải thiện sự an toàn của hệ thống dây điện và thiết bị điện tử, giúp giảm số lượng các vụ cháy xảy ra với các thiết bị.

Chất chống cháy dẫn xuất halogen được phát hiện có hiệu quả trong nhiều chất dẻo, nhưng đang ngày càng được hạn chế do vấn đề môi trường. Do đó Apple muốn khám phá một loại vật liệu có khả năng chống cháy tương tự mà không gây ô nhiễm môi trường. Bằng sáng chế mới của công ty mô tả một vật liệu với những đặc tính trên, chỉ sinh ra một lượng chất độc hại không đáng kể khi đốt.

Theo Apple, các vật liệu có thể được sử dụng trong các thiết bị bao gồm iMac, MacBook Pro, iPhone, và iPad. Cũng như các bằng sáng chế khác, vẫn chưa rõ khi nào Apple áp dụng vào một sản phẩm thực tế.

Nguồn Cultofmac.Bình luận

  • TTCN (0)