Microsoft vừa gửi email đến các nhà phát triển với thông báo cho biết bắt đầu từ ngày 1/1 năm sau họ sẽ không thể mở khóa một thiết bị Windows Phone 7 để thử nghiệm ứng dụng.

Trong thông báo, Microsoft cho biết sau ngày 31/12/2014 sẽ không có phiên bản Windows Phone 7.x mở khóa có sẵn cho người dùng, điều đó có nghĩa người dùng sẽ không thể mở khóa thiết bị Windows Phone 7.x và không thể thử nghiệm các ứng dụng trực tiếp từ Visual Studio trên các thiết bị đó.

Tuy nhiên, với thị phần Windows Phone 7 rất nhỏ tại thời điểm này, thông báo trên có thể sẽ không có tác động quá nhiều đến người dùng và nhà phát triển.

Trong khi đó, Microsoft vẫn sẽ tiếp tục duy trì cung cấp phiên bản phát triển của Windows Phone 8 dành cho các nhà phát triển thử nghiệm ứng dụng.

Nguồn Neowin.
Bình luận

  • TTCN (0)