Các chuyên gia đến từ Đại học Columbia (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu gần 8.000 nụ vị giác nằm rải rác khắp lưỡi của chúng ta. Họ phát hiện, mỗi nụ vị giác đều có khả năng khám phá ra 5 vị chính yếu là chua, cay, đắng, mặn hay ngọt.

Phát hiện trên đã đi ngược lại quan niệm phổ biến lâu nay rằng, lưỡi của người có các khu vực chuyên biệt, giúp nhận diện các vị khác nhau, chẳng hạn như chỉ có đầu lưỡi có thể nhận biết được thực phẩm ngọt. Khám phá trên cũng bác bỏ giả thuyết về "bản đồ" các vùng cảm nhận vị khác nhau của lưỡi.

Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, bộ não có các tế bào thần kinh chuyên biệt, sẽ diễn dịch tín hiệu do mỗi nụ vị giác ở lưỡi gửi về. Mỗi nụ vị giác lại sở hữu tới 100 cảm thụ quan được sử dụng để truyền tín hiệu về bộ não.

Mặc dù nhóm nghiên cứu vẫn chưa biết chính xác cách bộ não xử lí các thông tin này như thế nào, nhưng họ xác định, quyết định về vị của thực phẩm được thực hiện trong bộ não, chứ không phải ở lưỡi.

Kết luận được rút ra sau khi nhóm nghiên cứu cho các con chuột ăn những hóa chất có hương vị nhất định. Họ sau đó theo dõi các tế bào thần kinh chuyên biệt sáng lên như thế nào khi lũ chuột ăn những hóa chất nhất định. Điều này khiến các "tế bào thần kinh vị giác" của chúng phát huỳnh quang khi được kích hoạt.

Các nhà nghiên cứu tuyên bố, một trong những lợi ích rõ thấy của phát hiện mới là khả năng khôi phục các chức năng vị giác cho những người bị mất chúng, chẳng hạn như người lớn tuổi.

Theo VietNamNet.Bình luận

  • TTCN (0)