Khu công nghệ cao TP HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Đình Phú.

Theo đó, chuyên gia khoa học và công nghệ (trong nước hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài) tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại 4 đơn vị bao gồm Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện Khoa học-Công nghệ Tính toán, Trung tâm Công nghệ Sinh học sẽ được hưởng ưu đãi về lương, phụ cấp, đi lại; được hưởng thu nhập theo thỏa thuận trực tiếp giữa thủ trưởng đơn vị với các chuyên gia.

Việc tăng thêm thu nhập hoặc phụ cấp sẽ được thỏa thuận lại khi kí kết hợp đồng lao động cho kì tiếp theo, nhưng không quá 150 triệu đồng/tháng (từ nguồn ngân sách thành phố chi trả).

Cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng quy chế: Chuyên gia khoa học và công nghệ có trình độ tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với hoạt động khoa học và công nghệ của từng đơn vị nêu trên, có công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trên thế giới (các tạp chí do Viện Thông tin Khoa học quốc tế ISI xếp hạng), sáng chế được công nhận, có công trình nghiên cứu được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp công nghệ cao, trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và các ngành, lĩnh vực công nghệ cao khác.

Các trường hợp trình độ chưa là tiến sĩ (cử nhân, kĩ sư, thạc sĩ) thì phải có công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ xuất sắc đã được nghiệm thu, hoặc sáng chế được công nhận đem lại hiệu quả cao, hoặc có chuyên môn sâu; có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, ươm tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ, quản lí hoạt động khoa học và công nghệ, vận hành các thiết bị, dây chuyền sản xuất, thiết kế chế tạo sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ cao.

Ảnh
Nông nghiệp luôn là thế mạnh của kinh tế Việt Nam. Ảnh: Trung Hiếu.

Bên cạnh đó, chuyên gia khoa học và công nghệ phải có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm ở vị trí nghiên cứu khoa học tại các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực tham gia hoạt động khoa học và công nghệ…

Theo quy định của UBND thành phố, hằng năm, căn cứ yêu cầu xây dựng và phát triển của đơn vị, 4 đơn vị nói trên xây dựng kế hoạch và nhu cầu thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ của đơn vị mình gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ tổng hợp trình UBND thành phố phê duyệt.

Theo Thanh Niên.
Bình luận

  • TTCN (0)