Facebook vừa mới thông báo rộng rãi sẽ có thay đổi trong chính sách dữ liệu người dùng kể từ ngày 1/1/2015, theo đó Facebook có thể sẽ mở đường rộng hơn cho việc quảng cáo dựa trên hoạt động của người dùng nhưng cũng hướng dẫn bạn cách quản lí những quảng cáo này (bên cạnh việc quản lí quảng cáo để không ảnh hưởng đến bạn bè). Vì thế bạn cần học trước ngay từ bây giờ cách quản lí quảng cáo Facebook dành cho mình, trong đó có việc quản lí cơ chế ưu tiên quảng cáo Ad Preferences của mỗi người. Ad Preferences hiện nay mới áp dụng ở một vài nơi trên thế giới nhưng có thể sẽ mở rộng toàn thể sau ngày 1/1/2015.

Quản lí quảng cáo trên Facebook

Bước 1: Nếu thấy một quảng cáo trên Facebook không phù hợp với mình, bạn có thể can thiệp bằng cách bấm biểu tượng mũi tên nhỏ góc bên phải trên cùng…

Ảnh
Quản lí quảng cáo trên Facebook: Nếu thấy một quảng cáo trên Facebook không phù hợp với mình, bạn có thể can thiệp bằng cách bấm biểu tượng mũi tên nhỏ góc bên phải trên cùng…

Bước 2: Lựa chọn Why am I seeing this? để tìm hiểu vì sao bạn lại thấy quảng cáo này.

Ảnh
Quản lí quảng cáo trên Facebook: Lựa chọn “Why am I seeing this?” để tìm hiểu vì sao bạn lại thấy quảng cáo này.

Bước 3: Facebook sẽ giải thích dựa trên Ad Preferences hiện tại, cơ chế đưa ra quảng cáo dựa trên hoạt động của chính bạn. Nếu muốn tự tay điều chỉnh Ad Preferences, hãy chọn Manage your ad preferences.

Ảnh
Quản lí quảng cáo trên Facebook: Facebook sẽ giải thích dựa trên Ad Preferences hiện tại, cơ chế đưa ra quảng cáo dựa trên hoạt động của chính bạn. Nếu muốn tự tay điều chỉnh Ad Preferences, hãy chọn “Manage your ad preferences” (khung đỏ).

Bước 4: Tự lựa chọn Ad Preferences dựa trên các mục. Có 2 điều bạn cần lưu ý, một là bạn vẫn có thể thấy quảng cáo không nằm trong mục mình chọn nếu nhà quảng cáo chọn đối tượng theo vùng địa lí, và hai là việc chọn ưu tiên quảng cáo không làm thay đổi số lượng quảng cáo bạn phải xem.

Ảnh
Quản lí quảng cáo trên Facebook: Tự lựa chọn Ad Preferences dựa trên các mục để xem quảng cáo đúng theo sở thích.

Bước 5: Nếu không muốn xem quảng cáo của một nguồn cụ thể, hãy bấm mũi tên nhỏ của quảng cáo từ nguồn đó và chọn Hide all from…

Ảnh
Quản lí quảng cáo trên Facebook: Nếu không muốn xem quảng cáo của một nguồn cụ thể, hãy bấm mũi tên nhỏ (khoanh đỏ) của quảng cáo từ nguồn đó và chọn “Hide all from…” (mũi tên).

Theo ICTnews.
Bình luận

  • TTCN (0)