Thiết bị vô tuyến điện nhập lậu có khả năng gây can nhiễu hệ thống thông tin bảo mật; định vị; an ninh, quốc phòng...

Đề nghị trên xuất phát từ việc có một số thiết bị vô tuyến điện đang được sử dụng tại Việt Nam thuộc diện không được NK để sử dụng.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay có nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng các loại thiết bị vô tuyến trong đó có các loại điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 dải tần sử dụng 1900-1920 MHz (xuất xứ từ Trung Quốc), 1910 - 1930 MHz (xuất xứ từ Mỹ La tinh), 1920 - 1930 MHz (xuất xứ từ Mỹ, Canada).

Các loại này không phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện Việt Nam. Cụ thể, quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz ban hành kèm theo Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việc NK và sử dụng các thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép NK theo quy định có khả năng gây can nhiễu cho các hệ thống định vị GPS; hệ thống dẫn đường hàng không, hàng hải; hệ thống bảo mật thông tin; hệ thống thông tin phục vụ an ninh, quốc phòng; hệ thống mạng thông tin di động 3G tại Việt Nam.

Chính vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Tổng cục Hải quan tăng cường phối hợp quản lí việc NK các thiết bị vô tuyến điện vào Việt Nam. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát đối với việc NK các thiết bị vô tuyến điện tại các cửa khẩu hải quan. Đồng thời, phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc quản lí NK các thiết bị vô tuyến điện vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến đối với người nhập cảnh vào Việt Nam về tác hại và ảnh hưởng của các thiết bị vô tuyến điện NK trái phép vào Việt Nam (trong đó có thiết bị điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 không phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện và quy hoạch băng tần của Việt Nam).

Theo Hải Quan.
Bình luận

  • TTCN (0)