Vệ tinh VNREDSat-1

Cụ thể, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được bổ sung 60,106 tỉ đồng để thực hiện dự án Vệ tinh nhỏ Việt Nam quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai VNREDSat-1. Viện này cũng được bổ sung 98,28 tỉ đồng thực hiện dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Trước đó, ngày 4/9/2013, vệ tinh VNREDSat-1 đã được Pháp bàn giao chính thức cho phía Việt Nam vận hành khai thác, sử dụng. Tháng 9-2012, dự án xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cũng đã được khởi công tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Trung tâm Vũ trụ Việt Nam được xây dựng dựa vào nguồn vốn đầu tư hơn 600 triệu USD từ ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng của chính phủ.

Theo Người Lao Động.
Bình luận

  • TTCN (0)