Microsoft thể hiện sự ủng hộ việc sử dụng Bitcoin bằng hành động.

Gần một năm sau khi đưa Bitcoin trở thành một đơn vị tiền tệ chính thức trong công cụ chuyển đổi trên dịch vụ tìm kiếm Bing, Microsoft đã tiến thêm một bước trong việc khẳng định sự ủng hộ với đồng tiền kĩ thuật số này. Hãng cho phép người dùng mua các ứng dụng, trò chơi và các nội dung số khác trên Windows, Windows Phone, Xbox Games, Xbox Music và Xbox Video bằng tiền Bitcoin.

Tuy nhiên, mới chỉ có các khách hàng tại Mỹ mới sử dụng được hình thức thanh toán mới mẻ nói trên. Microsoft có các hướng dẫn cụ thể để người dùng sử dụng Bitcoin giống như các loại tiền tệ khác.

Ngoài các nội dung số, Microsoft hiện chưa cho dùng Bitcoin để mua các sản phẩm phần cứng và dịch vụ của Microsoft tại thời điểm này và loại tiền này khi nạp vào tài khoản của hãng cũng không thể hoàn trả.

Trước đó, Dell cũng đã công bố cho phép thanh toán bằng Bitcoin cho hầu hết các sản phẩm và dịch vụ.

Theo Số Hoá.
Bình luận

  • TTCN (0)