Mỗi máy ATM chỉ chứa được một số lượng tờ tiền nhất định, và khi gần hết tiền thì các ngân hàng sẽ đến bổ sung thêm. Tuy nhiên, đến dịp Tết, nhu cầu rút tiền tăng cao, các ngân hàng thường để nhiều tiền mệnh giá lớn để phục vụ nhiều khách hàng hơn trước khi phải bổ sung cho máy. Khách hàng rút với số lượng chẵn thường sẽ nhận được tiền loại 500.000 khi tiền mệnh giá thấp không còn nhiều.

Để luôn có tiền mệnh giá thấp, bạn chỉ việc rút số tiền không chia chẵn cho 500.000. Chẳng hạn, thay vì rút 2.000.000 bạn có thể rút 1.850.000, máy ATM sẽ nhả ra (nếu còn tiền mỗi loại) 3 tờ 500.000, 3 tờ 100.000 và 1 tờ 50.000 đồng.Bình luận

  • TTCN (1)
Khoan Cắt Bê Tông  30
Tôi phải cho trang Thông Tin Công Nghệ này 5 sao về độ nhảm nhí.