Cắt thi đua nếu cán bộ không chịu sử dụng hộp thư điện tửCán bộ, công chức không chịu sử dụng hộp thư điện tử sẽ bị cắt thi đua. Ảnh: Đình Phú.

Theo UBND TP HCM, hiện trên địa bàn có 57 tổ chức hành chính nhà nước trực thuộc, trong đó khối sở ngành là 33 đơn vị hành chính; khối quận, huyện có 19 quận, 5 huyện với tổng số biên chế hành chính là 12.993 biên chế.

Một vấn đề được tập trung đề cập là việc nhiều lãnh đạo, cán bộ, công chức không chịu sử dụng hộp thư điện tử chung mà thành phố đã xây dựng và tạo riêng địa chỉ cho từng người ở tất cả các cơ quan nhà nước trực thuộc trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Mạnh Hà cho biết năm 2013, thống kê có khoảng 40% lãnh đạo sử dụng hộp thư điện tử, đến năm 2014 chỉ mới tăng thêm được 10%. Một số sở ngành, quận, huyện có gần 100% lãnh đạo sử dụng hộp thư điện tử. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị gần 100% lãnh đạo lơ là trong việc này.

“Trong ứng dụng CNTT, hộp thư điện tử là đơn giản nhất mà vẫn không chạy được thì đừng vỗ ngực nói là mình giỏi, mình hơn người ta được”, ông Hà nói.

Theo ông Lê Hoài Trung, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, CNTT là nội dung quan trọng của cải cách hành chính. Lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị nhà nước mà không sử dụng hộp thư điện tử thì rất khó để đẩy mạnh được cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, minh mạch, hiện đại để phục vụ người dân, doanh nghiệp, cũng như mang lại hiệu quả trong giải quyết những sự việc công vụ.

“Việc sử dụng hộp thư điện tử phải đồng bộ. Vì nếu cán bộ, công chức sử dụng nhưng lãnh đạo không sử dụng thì cũng bị tắc mà thôi”, ông Trung khẳng định.

Theo chỉ đạo của ông Lê Mạnh Hà, Tổ công tác ứng dụng CNTT phải tiến hành rà soát lãnh đạo, cán bộ, công chức ở tất cả các đơn vị để xác định được người nào sử dụng thường xuyên, người nào sử dụng không thường xuyên và người nào không bao giờ sử dụng. Danh sách này sẽ được công khai lên mạng của UBND thành phố.

Đối với những người muốn dùng nhưng thấy khó, thì thành phố sẽ tổ chức lớp hướng dẫn; nếu không có nhu cầu sử dụng thì “cắt” (thu hồi lại hộp thư điện tử đã cấp - PV). Tuy nhiên, với mục tiêu “phổ cập” hộp thư điện tử trong các cơ quan, đơn vị của thành phố, lãnh đạo UBND thành phố đưa ra một tiêu chí ràng buộc: cán bộ, công chức không chịu sử dụng hộp thư điện tử thì sẽ bị cắt thi đua, không được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua…

Cũng theo ông Lê Mạnh Hà, thành phố đang xem xét hợp nhất Ban chỉ đạo cải cách hành chính với Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT làm một ban để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Theo Thanh Niên.
Bình luận

  • TTCN (0)