Theo thông tư quy định chi tiết về hoạt động quản lí, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng mà Bộ TT&TT ban hành mới đây, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 (trò chơi có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp) phải lưu giữ thông tin của người chơi trong suốt quá trình người chơi sử dụng dịch vụ và sáu tháng sau khi họ ngừng sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, phải triển khai hệ thống thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ để kết nối với cơ sở dữ liệu chứng minh nhân dân hoặc hệ thống mã số cá nhân quốc gia nhằm xác thực thông tin của người chơi.

Trường hợp người chơi dưới 14 tuổi, chưa có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp của người chơi quyết định việc đăng kí thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng kí đó.

Hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử của doanh nghiệp phải bảo đảm quản lí thời gian chơi của người chơi hằng ngày và bảo đảm tổng thời gian sử dụng tất cả các trò chơi điện tử G1 của một doanh nghiệp với mỗi người chơi dưới 18 tuổi không quá ba tiếng trong một ngày.

Theo Tienphong.
Bình luận

  • TTCN (0)