Có 4 triệu tên miền đã được đăng kí mới trên Internet trong Q2/2014

Số liệu trên vừa được công ty VeriSign chuyên về tên miền và an ninh mạng đưa ra tại báo cáo tóm tắt ngànhtên miền mới nhất. Theo báo cáo, sự gia tăng bốn triệu tên miền trên toàn cầu này tương đương với tỉ lệ tăng trưởng 1,4 % so với Q1/2014. Lượng đăng kí trên toàn thế giới đã tăng thêm 18,6 triệu, hay 7,2 % so vớicùng kì năm trước.

Các tên miền cấp cao .com và .net đã tăng trưởng toàn phần trong Q2/2014, đạt tổng số khoảng 128,9 triệu tên miền trong vùng được điều chỉnh cho .com và .net, tăng 3,7 % so với cùng kì năm trước. Tính đến ngày 30/6/2014, cơ sở các tên miền được đăng kí dạng .com tương đương 113,7 triệu, trong khi tên miền được đăng kí dạng .net là 15,2 triệu. Tổng đăng kí mới cho .com và .net đạt 8,5 triệu trong Q2/2014. Trong Q2/2013, tổng đăng kí mới cho .com và .net đã đạt 8,7 triệu.

Trong Q2/2014, tải lượng truy vấn hệ thống tên miền (DNS) trung bình hàng ngày của Verisign là 95 tỉ lượt trên tất cả các tên miền cấp cao do Verisign vận hành, với mức đỉnh điểm đạt 204 tỉ lượt. So với quý trước, mức trung bình hàng ngày đã tăng 11,7 % và mức đỉnh điểm tăng 70,4 %. So với cùng kì năm trước, tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày tăng 18,8 % và tải lượng truy vấn đỉnh điểm đã giảm 16,6 %.

Verisign công bố báo cáo tóm tắt ngành tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những nghiên cứu và dữ liệu thống kê và phân tích về ngành tên miền.

Theo Dddn.
Bình luận

  • TTCN (0)