Kết quả nghiên cứu vừa được đăng tải trên tạp chí Science và cho biết rằng thông tin từ các lần mua hàng bằng thẻ thanh toán sẽ không còn vô danh. Các nhà khoa học đã cố gắng xem cần bao nhiêu dữ liệu để có thể nhận diện được một người từ một tập dữ liệu lớn của các lần thanh toán. Các thông tin về tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử và thông tin cá nhận đã được giấu đi trong phân tích dữ liệu.

Các nhà nghiên cứu của trường đại học MIT cho biết rằng 90% người sử dụng thẻ tín dụng có thể bị nhận diện bởi phân tích ngày và địa điểm họ thanh toán của bốn lần mua hàng. Kết quả này có được dựa trên phân tích thông tin thanh toán của 1,1 triệu người trong thời gian ba tháng ở khoảng 11.000 cửa hàng và được cấp bởi một ngân hàng lớn giấu tên.

Hơn nữa, nếu một ai đó sao chép được ba hóa đơn gần nhất của thẻ thanh toán, họ có thể nhận ra bạn.

Các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo rằng một người cũng có thể bị nhận diện thông qua một hóa đơn thanh toán, một ảnh trên Instagram và thông tin về điện thoại vừa mua.

Phát biểu về nghiên cứu này, anh Yves-Alexandre De Montjoye, một sinh viên tốt nghiệp trường MIT và là tác giả đầu tiên của báo cáo, cho biết trường hợp chúng ta cho xem hai loại dữ liệu thì khả năng bị nhận diện là rất cao. Tham gia thực hiện báo cáo này còn có Alex 'Sandy' Pentland, một chuyên gia của Toshiba về nghệ thuật truyền thông và khoa học, Laura Radaelli, tiến sĩ tại trường đại học Tel Aviv và Vivek Singh, tiến sĩ của trường đại học Rutgers.

Theo ông Montjoye thì cơ sở của nghiên cứu này là hành vi của con người, và rằng trong thực tế khi so sánh hành vi của người này với người khác có thể cho ta thấy tính duy nhất và có khả năng nhận dạng được.

Các nhà nghiên cứu cũng không cố gắng để nhận diện một người cụ thể, thay vào đó họ muốn chỉ ra rằng trung bình cần bao nhiêu dữ liệu trong các lần thanh toán để có thể nhận diện ra một cá nhân cụ thể.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng cho biết sử dụng một tập dữ liệu lớn của hành vi con người sẽ là cơ sở có thể giúp chúng ta thay đổi cách chống lại bệnh dịch, quy hoạch đô thị hay thực hiện nghiên cứu.

Theo Nhandan.
Bình luận

  • TTCN (0)