Yahoo! sẽ tiếp tục giảm chi phí thông qua việc cắt giảm nhân sự, đây sẽ là một phần của việc tái tổ chức và cơ cấu lại công ty. Mặc dù công ty không công bố chính xác số lượng nhân viên sẽ bị sa thải, nhưng sẽ có rất nhiều bộ phận sẽ cắt giảm nhân lực. Đây cũng không phải một cuộc sa thải hàng loạt, mà sẽ có chọn lọc.

Theo nguồn tin đáng tin cậy của Business Insider, các kĩ sư sẽ được giữ lại, trong khi đó các nhà quản lí sản phẩm, quản lí dự án và thiết kế có thể nằm trong danh sách cắt giảm này. Các nhân viên của Yahoo! đang thực sự bị sốc trước thông tin này, tuy nhiên đây là công việc cần phải làm của công ty để có thể tiếp tục phát triển.

CEO của Yahoo! là bà Marissa Mayer đã phải chịu áp lực trước việc phải cắt giảm chi phí hoạt động của công ty, trước khi bà chấp nhận vị trí này vào năm 2012. Tuy nhiên thay vì triển khai việc sa thải trên diện rộng, Mayer đã tiến hành việc xếp hạng các nhân viên theo một hệ thống đánh giá và quyết định sẽ sa thải những nhân viên có điểm số thấp.

Sau khi hệ thống xếp hạng này đã hoạt động được một thời gian và có điểm đánh giá, có lẽ đây sẽ là thời điểm để Marissa Mayer tiến hành nốt phần việc còn lại, đó là sa thải các nhân viên có điểm số thấp. Trong khi hệ thống đánh giá này không được nhiều nhân viên của Yahoo! ủng hộ.

Theo Genk. Nguồn Businessinsider.
Bình luận

  • TTCN (0)