Theo Neowin, hiện tại Microsoft đã bắt đầu gửi thư thông báo cho người dùng sử dụng dịch vụ thư điện tử Outlook.com về việc ngưng hỗ trợ khả năng trò chuyện giữa các người dùng sử dụng tài khoản Facebook và Google.

Được biết, việc Outlook.com có khả năng trò chuyện liên thông với các tài khoản Facebook đã được cung cấp từ khá lâu, sau đó vào năm 2013 Microsoft tiếp tục bổ sung tính năng cho phép người dùng trò chuyện liên thông với bạn bè trong danh sách liên hệ trên Gmail ngay trong hộp thư.

Thông qua tính năng này, người dùng Outlook.com có thể đăng nhập vào tài khoản Facebook hoặc Google trực tiếp trên giao diện duyệt thư của Outlook.com, để có thể liên lạc với bạn bè mà không bị gián đoạn việc soạn thư đồng thời cũng giúp tiết kiệm thêm việc phải mở một cửa sổ trình duyệt web mới.

Như vậy, hiện nay nếu sử dụng Outlook.com trên nền web và muốn trò chuyện với bạn bè, thì người dùng chỉ còn được hỗ trợ khả năng đăng nhập vào bằng tài khoản Skype.

Theo công bố của Microsoft, việc xoá bỏ khả năng đăng nhập tài khoản Facebook và Google trên Outlook.com sẽ được áp dụng trong vài tuần tới.

Theo Thanh Niên.
Bình luận

  • TTCN (0)