Có nhiều yếu tố dẫn đến sự chuyển biến về tâm trạng này, từ việc hoạt động của hãng ngày càng minh bạch, văn hóa doanh nghiệp cởi mở hơn, những sản phẩm mới nhiều hứa hẹn cho đến cổ phiếu đã chạm đỉnh của 14 năm. Và tất nhiên, không thể không nhắc tới thu nhập của họ.

Hãng phần mềm 40 năm tuổi này đang tuyển dụng khoảng 128000 người trên toàn thế giới. Và theo bảng lương mà Glassdoor thu thập được, mức lương mà Microsoft chi trả cho nhân viên của mình cao tương ứng với các đại gia công nghệ khác.

Dưới đây là tổng thu nhập (gồm lương và tiền thưởng) của 15 vị trí top đầu tại Microsoft:

1. Thiết kế trải nghiệm người dùng: 114.211 USD

2. Kĩ sư phát triển phần mềm: 116.213 USD

3. Giám đốc chương trình: 121.685 USD

4. Giám đốc phát triển ứng dụng: 134.722 USD

5. Kĩ sư cao cấp: 135.901 USD

6. Kĩ sư phát triển phần mềm cao cấp: 173.320 USD

7. Chuyên gia nghiên cứu: 193.747 USD

8. Giám đốc sản phẩm: 230.615 USD

9. Giám đốc marketing: 235.386 USD

10. Kiến trúc sư chính: 253.327 USD

11. Giám đốc tài chính: 284.933 USD

12. Luật sư trưởng: 291.197 USD

13. Giám đốc phát triển các mảng chủ chốt: 294.221 USD

14. Giám đốc cấp cao: 311.413 USD

15. Tổng giám đốc: 457.382 USD

Theo VietNamNet.
Bình luận

  • TTCN (0)