Theo đó khuyến khích mỗi cơ sở Đoàn các cấp (xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố) lập một trang mạng xã hội Facebook của mình để điều hành, quản lí hoạt động riêng.

Theo Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng, việc lập trang mạng Facebook của Đoàn sẽ là cơ hội để các cấp bộ Đoàn tổ chức, quản lí các hoạt động Đoàn, thanh niên tốt hơn. Thông qua đây đoàn viên, thanh thiếu nhi cũng có môi trường thuận lợi để công tác, học tập, chia sẻ thông tin, giải trí.

Ngoài ra, chỉ thị cũng yêu cầu các cấp bộ đoàn, các cơ quan báo chí của Đoàn tập trung tuyên truyền thông tin rộng rãi trong thanh thiếu niên về ý nghĩa của thông tin trên các báo của Đoàn, khuyến khích đoàn viên, thanh thiếu nhi truy cập các chuyên trang điện tử, website của các cấp bộ Đoàn.

Chủ động lựa chọn các thông tin chính thống, tích cực trên báo Đoàn về tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, gương người tốt, việc tốt làm tài liệu sinh hoạt, chi đoàn, chi hội, chi đội, đưa các nội dung trên báo Đoàn vào sinh hoạt chuyên đề... Xác định đây là giải pháp quan trọng để giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức công dân, hình thành nhân cách cho thanh thiếu nhi.

Cũng theo chỉ thị này, các báo chí của Đoàn cần tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, tăng cường các tuyến tin, bài, chuyên trang, chuyên mục phản ánh thực tiễn công tác Đoàn ở địa phương, đời sống giới trẻ; phát động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia viết bài phản ánh hoạt động của Đoàn...

“Sau khi ban hành, đây là chỉ thị có ý nghĩa làm nổi bật được việc quan tâm tới quyền lợi chính đáng và trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi đối với đất nước”, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Theo Tuổi Trẻ.Bình luận

  • TTCN (0)