Windows App Studio là một hệ thống dựa trên nền web giúp cho người dùng dễ dàng tạo ra một ứng dụng cho Windows và Windows Phone. Đây là một công cụ được nhiều người dùng đánh giá cao do không đòi hỏi nhiều kiến thức về lập trình nhưng vẫn cho phép tạo ra ứng dụng trong một khoảng thời gian ngắn.

Một trong những tính năng được bổ sung trong bản cập nhật lần này là Logo and Image Wizard. Tính năng này cho phép người dùng có thể tải lên các tập tin .jpeg .png để tạo ra các icon, biểu tượng trên Live Tile. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể zoom và cắt, chỉnh sửa hình ảnh trước khi sử dụng.

Bản cập nhật cũng cung cấp các API mới nhằm tích hợp các dịch vụ như Facebook và YouTube vào ứng dụng mà người dùng muốn tạo. Người dùng cũng có thể mở rộng các kiểu màn hình hiển thị cho mỗi nguồn dữ liệu. Ví dụ, trong trường hợp của YouTube, bạn có thể để lựa chọn xem đầy đủ một trong số các tùy chọn: danh sách video, danh sách tìm kiếm hoặc thông tin người dùng.

Bản cập nhật cũng thêm 8 mẫu theme có thể được tùy biến riêng, một tính năng được người dùng đánh giá khá cao.

Ngoài ra, người dùng có thể thay đổi hình nền và màu sắc AppBar, thay đổi kích thước văn bản và màu sắc hiển thị văn bản.

Theo VnReview.
Bình luận

  • TTCN (0)