Công tác thanh thải, hạ ngầm đường dây cáp đi nổi tại các tuyến phố là một trong những trọng tâm của VNPT Hà Nội đã triển khai từ năm 2014 thực hiện chỉ thị 01/CT-UB về “Năm trật tự văn minh đô thị”. Dự kiến năm 2015, VNPT Hà Nội sẽ tiếp tụcthanh thải dây cáp treo nổi tại 200 tuyến phố, trong đó kế hoạch 06 tháng đầu năm là 88 tuyến.

Để làm tốt công việc vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ, vừa đảm bảo mĩ quan đường phố, vừa không ảnh hưởng đến khách hàng, VNPT Hà Nội luôn phải chủ động khảo sát trước để có kế hoạch chi tiết đồng thời lên phương án dự trù nhân lực, vật tư và tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công để giảm thời gian khắc phục, đảm bảo chất lượng sử dụng dịch vụ cho khách hàng. Cùng với đó VNPT Hà Nội luôn chủ động thông báo trước tới khách hàng về thời gian xử lí nâng cấp, hạ ngầm cáp để khách hàng biết và thông cảm.

Hiện nay, mạng viễn thông của VNPT Hà Nội đã cung cấp dịch vụ tới 100% các khu vực, địa bàn trên toàn thành phố góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên một số khu vực hệ thống cáp thông tin nói chung vẫn chưa có sự quy hoạch hợp lí. Vì vậy, đợt ra quân chỉnh trang hệ thống cáp thông tin lần này sẽ khắc phục những hạn chế trên, góp phần cải tạo mĩ quan đô thị theo chủ trương của Thành phố.

Buổi lễ ra quân đã tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, tăng năng suất lao động, đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất của CBCNV. Đảm bảo hệ thống mạng lưới hoạt động ổn định, đủ năng lực cung cấp dịch vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng thời thực hiện tốt công tác ngầm hoá, thanh thải cáp theo chỉ thị của UBND Thành Phố nhằm đảm bảo mĩ quan đô thị trong năm 2015.

Theo Vnmedia.
Bình luận

  • TTCN (0)