Trong những năm gần đây ít có cải tiến nào thuần HTML. Về cơ bản, mọi thứ đã dừng lại với HTML 4 vào năm 1999. Bây giờ thì tương lai có vẻ sáng sủa hơn khi nhóm biên tập của W3G sắp hoàn thành đặc tả kĩ thuật cho HTML 5 với hàng loạt tính năng mới.

Ở phiên bản thứ năm này, HTML có nhiều phần tử hơn (article, nav, section...), nhiều khối trình bày hơn (aside, figure, dialog) cùng nhiều tính năng khác. Phiên bản này cũng tính đến XHTML 2, XUL, Silverlight và các ngôn ngữ giao diện người dùng khác. Xem bản nháp tại W3C.

Hải Nam (theo IBM Developerworks
Bình luận

  • TTCN (0)