Bản cập nhật này đã từng được cho là bản "Service Release 1 (SR1)", tuy nhiên có vẻ Microsoft đã thay đổi suy nghĩ. Mặc dù chúng ta không biết chi tiết về những cải tiến nhưng Microsoft cho biết những bản cập nhật mới tối ưu sẽ các chức năng của Windows 10, và đây còn là một bản cập nhật tích lũy:

"Windows 10 đã được nhận một bản cập nhật tích lũy. Vì vậy, gói cập nhật này sẽ bao gồm tất cả các bản vá đã được phát hành trước đó (đọc KB3073683). Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật trước, thì chỉ những cải tiến mới trong bản cập nhật này được tải về và cài đặt lên máy tính của bạn."​

Dung lượng của bản cập nhật là 325 MB, và để tải về, các bạn hãy truy cập:Setting > Update & recovery > Windows Update > Check Updates

Theo Techrum.
Bình luận

  • TTCN (1)
tam bo ko be  1
Ok good