Hiển nhiên, tất các công ty công nghệ hàng đầu hiện nay như Facebook, LinkedIn, Amazon, Yelp hay Twitter chỉ có thề tồn tại nhờ có lượng người dùng đông đảo. Để khẳng định tầm quan trọng của người dùng với các nền tảng này, trang HowMuch.net đã thử định giá từng người dùng khi tham gia các dịch vụ, mạng xã hội trên Internet.

Thông qua việc lấy giá trị vốn hóa thị trường của mỗi công ty, chia cho số người dùng hiện tại, HowMuch.net đã thu được những kết quả như sau:

Amazon

Giá trị vốn hóa: 198 tỉ USD

Số người dùng: 270 triệu người

Giá trị của mỗi người dùng: 733 USD

Alibaba

Giá trị vốn hóa: 217 tỉ USD

Số người dùng: 350 triệu người

Giá trị của mỗi người dùng: 621 USD

eBay

Giá trị vốn hóa: 71 tỉ USD

Số người dùng: 152 triệu người

Giá trị của mỗi người dùng: 474 USD

Google

Giá trị vốn hóa: 364 tỉ USD

Số người dùng: 2 tỉ người

Giá trị của mỗi người dùng: 182 USD

Facebook

Giá trị vốn hóa: 227 tỉ USD

Số người dùng: 1,4 tỉ người

Giá trị của mỗi người dùng: 158 USD

Tencent

Giá trị vốn hóa: 196 tỉ USD

Số người dùng: 2 tỉ người

Giá trị của mỗi người dùng: 96 USD

Twitter

Giá trị vốn hóa: 24,4 tỉ USD

Số người dùng: 302 triệu người

Giá trị của mỗi người dùng: 81 USD

Yahoo!

Giá trị vốn hóa: 42,2 tỉ USD

Số người dùng: 600 triệu người

Giá trị của mỗi người dùng: 70 USD

LinkedIn

Giá trị vốn hóa: 24,9 tỉ USD

Số người dùng: 364 triệu người

Giá trị của mỗi người dùng: 69 USD

Groupon

Giá trị vốn hóa: 4,5 tỉ USD

Số người dùng: 160 triệu người

Giá trị của mỗi người dùng: 28 USD

Zynga

Giá trị vốn hóa: 2,8 tỉ USD

Số người dùng: 100 triệu người

Giá trị của mỗi người dùng: 28 USD

Yelp

Giá trị vốn hóa: 3,5 tỉ USD

Số người dùng: 142 triệu người

Giá trị của mỗi người dùng: 25 USD

Theo Genk.
Bình luận

  • TTCN (0)