Từ khi hoạt động tại Việt Nam tháng 2/2014, Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam luôn nhất quán cam kết ‘phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp vận tải trong nước và các cơ quan Chính phủ nhằm mang lại những trải nghiệm dịch vụ vận tải an toàn, chất lượng và tiện lợi cho người dân.’ Việc xây dựng và triển khai Đề án sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch cho hành khách, chi phí điều hành của đơn vị vận tải, đồng thời hỗ trợ hiệu quả hoạt động quản lí Nhà nước về “hoạt động kết nối dịch vụ vận tải dựa trên nền tảng công nghệ”.

Điểm khác biệt của mô hình thí điểm GrabCar, so với một số dịch vụ kết nối do pháp nhân nước ngoài khác cung cấp, là ‘chọn lựa’ kĩ lưỡng các đơn vị vận tải đối tác. Theo đó, GrabTaxi chỉ hợp tác với những đơn vị được cấp phép kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng. Danh sách các đơn vị vận tải này sẽ được GrabTaxi cập nhật báo cáo thường xuyên với cơ quan quản lí Nhà nước. Việc chia sẻ thông tin minh bạch với các cơ quan chính phủ cộng với quá trình thanh toán hoàn toàn diễn ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam giữa hành khách và đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải sẽ đảm bảo các đơn vị liên quan (cả GrabTaxi và đơn vị vận tải đối tác) thực thi đầy đủ nghĩa vụ thuế. Thông tin về trách nhiệm của đơn vị vận tải, trách nhiệm của GrabTaxi, và các điều kiện của hợp đồng vận tải đều được thể hiện đầy đủ trên ứng dụng và gửi đến thư điện tử của khách hàng.Bình luận

  • TTCN (0)