Theo một báo cáo mới đây "Global Mobile Messaging Forecast 2007 – 2012” của Strategy Analytics, tổng số doanh thu từ các dịch vụ tin nhắn qua di động sẽ tăng 15% từ 65 tỉ trong năm 2007 tới trên 88 tỉ vào năm 2012.

Mặc dù SMS sẽ tiếp tục đóng góp vào nguồn doanh thu từ dịch vụ tin nhắn, tuy nhiên ảnh hưởng của các kế hoạch giảm giá sẽ dẫn tới sự tăng trưởng nhanh trong việc sử dụng các dịch vụ tin nhắn truyền thống dựa trên máy tính như email và tin nhắn khẩn cấp qua di động. Tới năm 2012, email qua điện thoại sẽ chiếm 20% tổng số doanh thu từ tin nhắn qua di động.


Nhà phân tích Nitesh Patel lưu ý “Vào năm 2012, tin nhắn qua di động, bao gồm SMS, MMS, email và bản tin khẩn cấp, sẽ chiếm hơn 40% tổng số các dịch vụ tin nhắn và đa phương tiện qua di động mà khách hàng sử dụng. Chúng tôi dự đoán sự chấp nhận của khách hàng về dịch vụ truy cập email qua di động ngày càng cao, do giá cước giảm, kết hợp với hỗ trợ email tốt hơn và trải nghiệm người sử dụng thiết bị, giảm bớt những barrier hiện tại để khách hàng chấp nhận và sử dụng định dạng tin nhắn PC phổ biến này”.


Ông David Kerr, Phó chủ tịch Global Wireless Practice, cho biết thêm “Việc sử dụng SMS đã bùng nổ từ 3 năm trước ở Mỹ, trong khi doanh thu SMS ở Tây Âu đang bắt đầu bình ổn do tác động của giá, cho dù tổng số lưu lượng sử dụng vẫn tiếp tục tăng. Ở Bắc Mỹ, chúng tôi hi vọng sự tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới, sẽ đóng góp 25% tổng số người sử dụng tin nhắn di động trên thế giới vào năm 2012.


Bùi Huyền (theo: 3g.co.uk)Bình luận

  • TTCN (0)