Theo báo báo của hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (TCA) thì thuê bao điện thoại di động mới ở Nhật đã giảm 21% hàng năm, xuống còn 394.500 thuê bao vào tháng 7/2008, tuy nhiên số thuê bao của nhà cung cấp dịch vụ phát hành iPhone lại tăng vọt.

SoftBank Mobile Corp tiếp tục dẫn đầu với 215.400 thuê bao, theo sau là NTT với 94.200 thuê bao và Emobile Ltd với 65.000 thuê bao.

Ảnh
Mức tăng thuê bao hàng tháng, từ 7/07 đến 7/08.

KDDI Corp tiếp tục xếp loại thấp nhất trong tháng trước, chỉ tăng 17.000 thuê bao. Sau khi phân tích đã có tới 19.700 thuê bao trả trước đã hủy bỏ khiến KDDI tụt lại khá xa so với đối thủ liền trên. Tuy nhiên, người phát ngôn từ trung tâm PR của KDDI nói: “Chúng tôi đang chấp nhận thực tế, đó là thiết bị cầm tay của chúng tôi đã không đủ hấp dẫn khách hàng.”

Như vậy lần đầu tiên trong tháng 7/2008 này, số thuê bao rời mạng của KDDI đã lớn hơn số thuê bao tăng mới. Cũng theo KDDI thì dường như đã có sự ảnh hưởng bởi việc iPhone được phát hành bởi Softbank.

Softbank Mobile đã công bố số thuê bao tăng (số thuê bao mới trừ đi số thuê bao rời mạng giữ lại số) là 52.000 thuê bao. Người phát ngôn từ trung tâm PR của Softbank Mobile nói: “Chúng tôi tin rằng việc tăng tăng trưởng lớn như vậy là nhờ ảnh hưởng của iPhone.”

Trần Đạt (Nguồn: techon)Bình luận

  • TTCN (0)