Theo khảo sát, loại sự cố bảo mật gây tổn hại nhất là nhân viên gian lận, hoạt động của gián điệp mạng, xâm nhập mạng và sự thất bại của các nhà cung cấp bên thứ ba.

Sự cố hệ thống CNTT nghiêm trọng gây ra nhiều vấn đề cho doanh nghiệp. Có quá nhiều tổn hại đôi lúc sẽ rất khó để nạn nhân ước tính tổng chi phí mà sự cố gây ra. Cuộc khảo sát sử dụng phương pháp dựa trên dữ liệu từ nhiều năm trước để xác định lĩnh vực công ty phải chi trả sau khi gặp sự cố, hay có thể hiểu là sự cố dẫn đến mất tiền. Thông thường, các doanh nghiệp phải chi nhiều hơn cho các dịch vụ chuyên nghiệp (chẳng hạn như thuê ngoài chuyên gia IT, luật sư, tư vấn,… ), và kiếm được ít hơn do thời gian chết và bị mất cơ hội kinh doanh.

Xác suất xảy ra cho từng loại trên là khác nhau nên cần được cân nhắc cùng với quy mô công ty. Một phương pháp tương tự đã được sử dụng để ước tính chi phí gián tiếp: các doanh nghiệp phân bổ ngân sách sau khi phục hồi, nhưng vẫn liên quan đến sự cố bảo mật. Vì vậy, trong các con số nói trên, các doanh nghiệp thường phải trả từ 8.000 USD (doanh nghiệp vừa và nhỏ) đến 69,000 USD (doanh nghiệp lớn) cho vấn đề nhân sự, đào tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng.

9 trong 10 doanh nghiệp được khảo sát cho biết họ gặp phái ít nhất 1 sự cố bảo mật. Tuy nhiên, không phải sự cố nào cũng nghiêm trọng hoặc dẫn đến tình trạng mất dữ liệu nhạy cảm. Bị phần mềm độc hại tấn công, lừa đảo bằng email, rò rỉ dữ liệu của nhân viên và khai thác phần mềm dễ bị tấn công là nguyên nhân gây ra sự cố bảo mật nghiêm trọng thường thấy nhất. Dự toán cung cấp cái nhìn mới về sự nghiêm trọng của sự cố bảo mật CNTT và triển vọng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và tập đoàn khá khác nhau.

Doanh nghiệp lớn chi trả một số tiền đáng kể hơn cho sự cố bảo mật xảy ra do lỗi của bên thứ ba. Những loại sự cố gây tổn hại khác bao gồm nhân viên gian lận, hoạt động gián điệp mạng và xâm nhập mạng. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có khuynh hướng chi rất nhiều tiền cho hầu hết các loại sự cố để phục hồi từ hoạt động gián điệp cũng như tấn công DDoS và lừa đảo bằng email.Bình luận

  • TTCN (0)