Bộ phận tách ra khỏi tập đoàn Sony và trở thành một công ty con có tên Sony Semiconductor Solutions. Công ty sẽ tập trung chủ yếu vào mảng kinh doanh cảm biến hình ảnh và đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2016.

Theo Sony, tất cả các chương trình nghiên cứu và phát triển, hoạt động kinh doanh hay bán hàng liên quan đến chất bán dẫn sẽ được chuyển giao sang cho công ty mới.

Trong tuyên bố chia tách, Sony viết: "Mục đích của biện pháp chia tách công ty con là để đảm bảo trách nhiệm giải trình rõ ràng cũng như trách nhiệm từ chính quan điểm của các cổ đông. Các chính sách quản lí sẽ đặt trọng tâm hướng tới lợi nhuận bền vững, thúc đẩy quá trình ra quyết định và tăng cường khả năng cạnh tranh trong kinh doanh".

Hoạt động sản xuất cảm biến hình ảnh của Sony đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Sony hiện đang là nhà cung cấp bộ cảm biến hình ảnh CMOS hàng đầu thế giới. Theo kết quả tổng hợp của công ty nghiên cứu thị trường Yole Development, thị phần cảm biến của Sony đã chiếm tới 27% trong năm 2014.

Sự thay đổi này về cơ bản khá tương đồng với quyết định chia tách mảng TV và thiết bị gia đình trước đó của Sony. Khi nhận thấy việc kết hợp không đem lại hiệu quả, chia tách và hoạt động độc lập nhiều khi lại là một phương án giải quyết hoàn hảo đối với rất nhiều nhà sản xuất lớn hiện nay.

Theo VnReview.
Bình luận

  • TTCN (0)