Ngày 5/11, tập đoàn Western Digital đã công bố trong quý tài chính đầu tiên kết thúc ngày 02/10/2015, doanh thu công ty đạt 3,4 tỉ USD và lợi nhuận sau thuế đạt 283 triệu USD, tương đương 1,21 USD mỗi cổ phiếu. Lợi nhuận ròng (non-GAAP) đạt 366 triệu USD tương đương 1,56 USD mỗi cổ phiếu. Trong cùng kì năm trước, công ty báo cáo doanh thu đạt 3,9 tỉ USD và lợi nhuận sau thuế đạt 423 triệu USD, tương đương mỗi cổ phiếu giá 1,76 USD. Lợi nhuận ròng (Non-GAAP) trong cùng quý năm trước là 504 triệu USD tương đương 2,1 USD một cổ phiếu.

Công ty thu về 545 triệu USD tiền mặt trong suốt quá trình hoạt động quý tài chính đầu tiên, kết thúc quý với tổng tiền mặt và tương đương tiền mặt là 5,1 tỉ USD. 60 triệu USD được sử dụng để mua lại 0,7 triệu cổ phiếu phổ thông của công ty. Ngày 4/8, công ty tuyên bố trả cổ tức bằng tiền mặt là 0,5 USD cho mỗi cổ tức, sau đó được trả thực tế vào ngày 15/10.

Steve Milligan, Giám đốc Điều hành của Western Digital cho biết, "Tôi hài lòng với kết quả và hoạt động của công ty trong quý tài chính đầu tiên này. Chúng tôi tiếp tục thu nhiều lợi nhuận từ các sản phẩm và công nghệ chất lượng cao của công ty đang có chỗ đứng vững chắc trong thị trường lưu trữ hiện nay. Chúng tôi vô cùng lạc quan trong tương lai sẽ tiếp tục mang tới những giá trị vượt trội cho thị trường lưu trữ đang trong đà phát triển, điều này được thể hiện trong những thông báo gần đây về kế hoạch đầu tư của công ty bởi Unisplendour, quyết định của MOFCOM và việc mua lại SanDisk."Bình luận

  • TTCN (0)