Để sống sót trong thời đại số, các nhà khai thác di động và cố định ở các thị trường đã chín muồi cần phải chuyển đổi thành “các công ty mạng & IT” và hỗ trợ các dịch vụ mới nhưng tất cả những dịch vụ mới này đều không liên quan đến viễn thông. Tại sao lại như vậy?

Đây chính là cảnh báo mà Gartner, công ty tư vấn và nghiên cứu CNTT hàng đầu thế giới đã đưa ra tuần qua. Theo Gartner, đến năm 2012, khoảng một nửa trong số 20 nhà khai thác viễn thông lớn nhất toàn thế giới được mong đợi sẽ đưa ra các dịch vụ mới mà chỉ liên quan rất ít đến viễn thông. Hơn thế nữa, theo dự đoán, các nhà khai thác hàng đầu trong các thị trường đã phát triển đang nhận được tối thiểu là 15% lợi nhuận từ những nguồn không truyền thống, trong khi họ đang theo đuổi cuộc chiến chống lại sự suy giảm lợi nhuận từ các dịch vụ thoại. 

Chiến lược CNTT và dịch vụ số

Nhằm tìm thấy sự tăng trưởng mới, các nhà khai thác sẽ cần phát triển một loạt các dịch vụ số mới và sẽ tăng tính cạnh tranh trong lĩnh vực băng rộng hơn và đi theo các công ty internet như là Google hay các nhà cung cấp thiết bị như Nokia. Nhưng theo Gartner, điều đáng quan tâm nhất đối với các nhà khai thác là họ sẽ phải loại bỏ việc kiểm soát độc quyền các số liệu khách hàng sử dụng để hỗ trợ các dịch vụ số cá nhân hóa mới. 

Tuy nhiên, Gartner tin rằng các nhà khai thác sẽ thu được lợi nhuận từ 3 khía cạnh thương mại chính là: khả năng đánh giá thị trường cao, sự tích hợp về chiều sâu giữa hệ thống và số liệu, sự hiệp lực giữa các dịch vụ.

“Tiến trình phát triển của các công nghệ IT và mạng lên thời đại số & IT online tạo ra nhiều cơ hội đáng kể cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông (CSP) nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức lớn, Jean-Claude Delcroix, Phó chủ tịch của Gartner phát biểu.“Cơ hội cho các dịch vụ số mới từ các dịch vụ truyền dẫn mở rộng đến các dịch vụ nội dung và các dịch vụ CNTT. Thách thức chính là môi trường cạnh tranh càng khốc liệt hơn và việc sử dụng IT với cường độ cao hơn nhiều trong việc phân phối các dịch vụ bởi CSP."

Delcroix cảnh báo các nhà khai thác cố định sẽ cần phải chuyển dịch nhanh để cung cấp các dịch vụ quảng cáo, video và nội dung mới và các dịch vụ ứng dụng nhằm bù đắp lại sự suy giảm lợi nhuận từ dịch vụ thoại. Ông ước tính các nhà vận hành cố định có ít hơn 5 năm để đến với kế hoạch mới hoặc đối mặt với việc bị hạ bởi các nhà cung cấp băng rộng thực tiễn.

Các nhà khai thác di động có nhiều thời gian hơn một chút, với các công nghệ thế hệ tiếp theo như LTE hay 4G nói chung sẽ ảnh hưởng đến thị trường từ năm 2010 đến 2015. Với giá của các dịch vụ số liệu di động và thiết bị quá cao hiện nay, nhà khai thác sẽ cần cung cấp các dịch vụ số di động mới mà yêu cầu độ rộng băng tần ít hơn nhưng đáng đồng tiền hơn như là dịch vụ tải và luồng (streaming) cho âm nhạc, bán vé và chi trả... Delcroix nói.

Gartner cũng nói thêm rằng thậm chí các nhà khai thác trong các thị trường mới nổi cũng sẽ phải đi theo con đường vận hành buôn bán mới khi mà sự tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại.

Huyền Nga (theo Telecoms)Bình luận

  • TTCN (0)