Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc là một trong các hoạt động văn hoá, nghệ thuật được tổ chức định kì 2 năm/ 1 lần nhằm tăng cường giáo dục thẩm mĩ cho học sinh, sinh viên; định hướng, động viên và đánh giá phong trào văn hoá, nghệ thuật trong các trường học, góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lí tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục kĩ năng sống, tăng cường tính tích cực, chủ động cho học sinh, sinh viên theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Vòng sơ loại khu vực miền Bắc diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Trường Đại học Xây dựng là đơn vị đăng cai, thời gian diễn ra từ ngày 24-29/11/2015. Vòng sơ loại khu vực miền Trung diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Đại học Đà Nẵng là đơn vị đăng cai, thời gian diễn ra từ ngày 01-05/12/2015. Vòng sơ loại khu vực miền Nam diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao Đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn là đơn vị đăng cai, thời gian diễn ra từ ngày 09-14/12/2015.

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo hoan nghênh sự hỗ trợ từ nhãn hàng Nescafe, công ty TNHH Nestlé Việt Nam, đơn vị luôn đồng hành với các hoạt động của học sinh sinh viên trong nhiều năm qua. Với sự hợp tác này, hi vọng trong những năm tới hội thi sẽ được mở rộng hơn nữa tới nhiều trường đại học và cao đẳng, đưa tiếng hát sinh viên vang xa trên khắp mọi miền đất nước.Bình luận

  • TTCN (0)