Theo ông Nguyễn Hữu Thường, Phó Tổng Giám đốc VNPT – Net, Giám đốc Trung tâm Hạ tầng mạng Miền Trung, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ từ phía khách hàng, năm 2016 VNPT – Net chọn là năm nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ khách hàng và sẽ chọn Đà Nẵng để triển khai mạng 4G và đây là mạng có chất lượng dịch vụ dữ liệu với tốc độ DL/UL cao nhất hiện nay.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh biểu dương những đóng góp của VNPT đối với sự phát triển của thành phố. Đồng thời nhấn mạnh, Đà Nẵng đang xây dựng đô thị hiện đại, “thành phố thông minh” thì vai trò của viễn thông, công nghệ thông tin là rất quan trọng đòi hỏi phải đổi mới nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Phó Chủ tịch cũng đề nghị VNPT – Net tiếp tục ngầm hóa các tuyến cáp quang để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Cùng ngày, thăm Cty Kim Khí miền Trung, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh ghi nhận những đóng góp của Cty đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Theo ông Thân Thanh, Chủ tịch HĐQT Cty, năm 2015 công ty nộp ngân sách cho thành phố hơn 50 tỷ đồng, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội với số tiền 2,5 tỷ đồng và năm 2016 Cty đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2015.

Theo Cadn.
Bình luận

  • TTCN (0)