Ngày 05/05, Tập đoàn Mai Linh đã thông báo việc chính thức tích hợp Giải pháp Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) trên Điện toán Đám mây của Oracle nhằm nâng cấp toàn bộ hệ thống kế toán chuyên dụng, đảm bảo khả năng tương thích với đà phát triển của Tập đoàn.

Thành lập từ năm 1993, Tập đoàn Mai Linh nay đã trở thành một doanh nghiệp lớn, phát triển ở 8 nhóm ngành kinh doanh: Vận Tải, Thương mại, Du lịch, Đào tạo, Xây dựng, Tài chính, Công nghệ thông tin & Truyền thông, và các dịch vụ Bảo vệ an ninh. Cùng với sự phát triển của tập đoàn, lượng cơ sở dữ liệu khổng lồ từ 8 hệ thống riêng biệt nay đòi hỏi một giải pháp quản lí tài chính toàn diện giúp tăng cường khả năng xử lí mọi quy trình kế toán tổng hợp, đồng thời vẫn tương thích với hệ thống cố định hiện hành.

Với giải pháp ERP trên Điện toán Đám mây – một dịch vụ tiêu biểu thuộc nhóm sản phẩm ‘Phần mềm như một Dịch vụ’ (SaaS) của Oracle, Tập đoàn Mai Linh muốn củng cố hệ thống kế toán phức tạp hiện hành thành một mô hình quản lí tài chính tích hợp linh hoạt và toàn diện. Một hệ thống tài chính duy nhất với khả năng xử lí và quản lí tự động như vậy sẽ rút ngắn thời gian tổng kết cuối kì, đồng thời hỗ trợ công cụ báo cáo và phân tích chuyên dụng giúp Mai Linh nắm rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp dưới một góc nhìn toàn diện và đa chiều hơn.

“Nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn Oracle bởi những công nghệ báo cáo và phân tích tân tiến, với tính năng tiêu chuẩn quốc tế, độ linh hoạt vượt trội và khả năng tích hợp liền mạch. Quyết định sử dụng Giải pháp ERP trên Điện toán Đám mây Oracle của Mai Linh đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn trong việc hiện đại hóa hệ thống tài chính hiện hành, và sớm tận dụng được toàn bộ tiện ích do Giải pháp ERP trên Điện toán Đám mây của Oracle mang lại.” – ông Hồ Thanh Tùng, Giám đốc Điều Hành, Oracle Việt Nam và khu vực Đông Dương cho biết.Bình luận

  • TTCN (0)