Tấn công theo phương thức brute force. Ảnh: TheHackerNews.

Các nhà nghiên cứu an ninh cho biết họ đang thảo luận về một số phần mềm độc hại, ransomware có khả năng tấn công và phá hủy hoàn toàn smartphone. Đơn cử như phần mềm độc hại Godless vừa được phát hiện cách đây không lâu, ảnh hưởng đến hơn 90% các thiết bị Android.

Theo Gal Beniamini, phần mềm độc hại có thể phá vỡ lớp bảo vệ mã hóa (full disk encryption) trên smartphone Android sử dụng vi xử lí Snapdragon, đặc biệt là các thiết bị đang chạy Android 5.0 hoặc cao hơn.

Tin tặc có thể tận dụng lỗ hổng trên kernel để chiếm quyền điều khiển QseE (Qualcomm secure Execution Environment), sau đó dùng phương pháp brute force để phá vỡ lớp mã hóa bảo vệ.

Hiện tại Gal Beniamini đang làm việc với cả Google và Qualcomm để bàn về vấn đề khắc phục.

Theo Khám Phá.
Bình luận

  • TTCN (0)