Tuy nhiên, nếu ai đó nghĩ rằng việc này sẽ tạo cơ hội cho nhiều người có thể "cầm nhầm" iPhone thì họ đã nhầm. Apple đã có sẵn giải pháp cho vấn đề này.

Những chiếc iPhone trưng bày sẽ bật chuông kêu inh ỏi khi ai đó cầm chúng ra khỏi cửa hàng. Chuông chỉ được tắt khi máy vẫn nằm trong phạm vi của cửa hàng.

Rõ ràng, Apple đã có phần mềm đặc biệt giúp theo dõi và kiểm soát các thiết bị trưng bày này, chỉ không rõ là cơ chế hoạt động của chúng là như thế nào mà thôi.

Theo Vietnamnet.
Bình luận

  • TTCN (0)