Trang web tuyển dụng CareerCast vừa xem xét cơ sở dữ liệu các công việc liên quan đến CNTT trên toàn nước Mỹ và tạo danh sách các công việc tốt nhất dựa trên lương, tầm quan trọng của chúng. CareerCast cũng dự báo tăng trưởng của mỗi loại trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

6. Quản trị viên hệ thống máy tính và mạng: tăng 8%

Các chuyên gia CNTT làm công việc quản trị máy tính và mạng máy tính có thu nhập trung bình 77.816 USD năm 2016. Xu hướng hiện tại đang dịch chuyển dần về đám mây – thuê máy tính bạn cần và truy cập qua Internet – đồng nghĩa các công ty đang mua ít máy tính hơn trước đó. Tuy nhiên, nhu cầu của công việc này không thể biến mất. Dự kiến, nghề có thể tăng trưởng 8% đến năm 2024.

5. Khoa học dữ liệu: 16%

Các nhà khoa học dữ liệu kiếm được trung bình 128.240 USD năm ngoái. Nhờ vào bùng nổ dữ liệu và dữ liệu lớn, nhu cầu việc làm này sẽ còn tăng mạnh. CareerCast dự báo tăng trưởng 16% đến năm 2024.

4. Kĩ sư phần mềm: 17%

Năm 2016, trung bình một kĩ sư phần mềm kiếm được 100.690 USD. Đây là kĩ năng cần thiết tại mọi công ty, từ công nghệ cao đến tổ chức bình thường đều cần phần mềm riêng để phục vụ khách hàng và nhân viên. Dự báo tăng trưởng nghề này là 17% năm 2024.

3. Chuyên gia phân tích an ninh thông tin: 18%

Chuyên gia an ninh thông tin có thu nhập trung bình 90.120 USD năm 2016. Do máy tính, thiết bị di động ngày càng lưu trữ nhiều thông tin quan trọng, nhạy cảm, nhu cầu của nghề này cũng tăng mạnh. Công việc này có thể tăng 18% đến năm 2024.

2. Chuyên gia phân tích hệ thống máy tính: 21%

Trung bình năm 2016 các chuyên gia phân tích hệ thống máy tính kiếm được 85.800 USD. Miễn là còn có người dùng máy tính và viết phần mềm, ai đó sẽ cần được khắc phục sự cố khi có vấn đề, đó chính là nhiệm vụ của chuyên gia phân tích. Dự báo, nhu cầu của nghề này tăng 21% đến năm 2024.

1. Lập trình viên web: 27%

Lập trình viên web kiếm được 64.970 USD năm 2016. Dù không phải công việc CNTT có thu nhập cao nhất, nhu cầu đối với nhân lực làm nghề này vẫn rất lớn. Theo CareerCast, công việc phát triển web có thể tăng trưởng 27% đến năm 2024.

Theo ICTnews.
Bình luận

  • TTCN (0)