Ngày 1/3, Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường và Microsoft Việt Nam chính thức kí Biên bản ghi nhớ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT), giới thiệu, đề xuất chuyển giao các công nghệ mới của Microsoft giúp nâng cao hiệu quả quản lí và khai thác các hệ thống CNTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường định hướng theo kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020.

Tham dự lễ kí kết tại văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường có ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Stefan Sjoestroem, Phó Chủ tịch khối khách hàng Chính phủ và Doanh nghiệp nhà nước, Microsoft Châu Á; ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam; ông Nguyễn Bá Quỳnh, Giám đốc khối khách hàng Chính phủ và Doanh nghiệp nhà nước, Microsoft Việt Nam cùng đại diện hai bên và các cơ quan thông tấn báo chí.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp triển khai các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: (1) Giới thiệu và cập nhật thông tin xu hướng phát triển CNTT, hỗ trợ đào tạo nhân lực CNTT cho Bộ Tài nguyên và Môi trường; (2) Hợp tác, tư vấn Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên môi trường và kiến trúc cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia về tài nguyên và môi trường; (3) Tư vấn tối ưu hoá các hệ thống CNTT nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lí, vận hành và đảm bảo an toàn an ninh thông tin, phòng chống thất thoát dữ liệu, chủ động phát hiện và phòng chống các loại hình tấn công vào các hệ thống CNTT ngành tài nguyên môi trường. (4) Tư vấn, định hướng phát triển hạ tầng và nền tảng trên công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu lớn, mạng lưới kết nối internet (IoT). (5) Hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt trong công tác cung cấp các dịch vụ công trực tuyến do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với chương trình tổng thể về cải cách hành chính của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cũng trong khuôn khổ bản ghi nhớ, các thỏa thuận hợp tác liên quan đến lĩnh vực khác như phát triển đào tạo cũng được thiết lập, hướng đến các giải pháp có tầm nhìn, đánh giá hiện trạng hạ tầng của bộ để từ đó đưa ra các đề xuất cải cách nâng tầm và tạo chuyển biến nhanh nhất về dịch vụ cho công dân.Bình luận

  • TTCN (0)