Được sự phê duyệt, cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lí (CFVG) phối hợp cùng trường Đại học Paris 1 Panthéon – Sorbonne – tổ chức đào tạo hàng đầu của Pháp, chính thức ra mắt Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng "Thạc sĩ Quản lí Chuỗi cung ứng" tại Việt Nam. Đây là chương trình được thiết kế dành cho các công ty muốn thay đổi phương pháp quản lí từ phòng ban sang phương pháp quản lí chuỗi cung ứng; Các công ty đa quốc gia đã và đang triển khai mô hình quản lí chuỗi cung ứng; Các công ty đã và đang triển khai hệ thống ERP và cần đào tạo nhân sự để sử dụng và khai thác hiệu quả hệ thống này; Các công ty đang có kế hoạch triển khai hệ thống ERP và các công nghệ trong chuỗi cung ứng, logistics, quản lí kho tập trung.

Việt Nam là một trong những thị trường đầy tiềm năng của lĩnh vực bán lẻ trong khu vực, nhu cầu về nhân sự quản lí chuỗi cung ứng trở thành nhu cầu thiết yếu nhằm gia tăng khả năng quản lí và cạnh tranh giữa các nhà cung cấp trong lĩnh vực bán lẻ. Chính từ nhu cầu thực tế này, việc đào tạo nhân sự có nền tảng kiến thức và kinh nghiệm quản lí chuỗi cung ứng là một trong những giải pháp không thể thiếu, nhằm giúp doanh nghiệp tổ chức nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối các phòng ban, quản lí - nhập xuất hàng hoá chính xác, dựa trên thống kê giúp cân bằng cung cầu.

Quản lí chuỗi cung ứng góp phần quản lí, định hướng, tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, làm gia tăng giá trị và vai trò của logistics, giao nhận, tồn kho, dịch vụ khách hàng, quản lí nhà cung ứng, kế hoạch nguồn lực, chiến lược sản xuất, dự báo, … mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Hoạt động trong chuỗi cung ứng bao gồm phần quản lí quan hệ nhà cung ứng, phần lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động bên trong doanh nghiệp, và quản lí quan hệ khách hàng.

Trên thế giới, quản lí chuỗi cung ứng được phát triển và ứng dụng như một trào lưu quản lí mới trong giai đoạn hiện tại trên toàn thế giới. Với sự hỗ trợ của nhiều hệ thống công nghệ tiên tiến như ERP, TMS, WMS, ASP, RFID,… cùng với nhiều kĩ thuật mới như S&OP, POS, VMI, SRM,… làm cho chuỗi cung ứng trở thành một công cụ cạnh tranh không thể thiếu của các tập đoàn và công ty trên toàn thế giới. Quản lí chuỗi cung ứng hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề như: dự báo tồn kho thiếu chính xác, mua hàng không hiệu quả, thiếu thông tin trong ra quyết định, sản xuất không đáp ứng theo yêu cầu.Bình luận

  • TTCN (0)