Mở ứng dụng Settings (Cài đặt), chạm vào Accounts & Password (Tài khoản & Mật khẩu).

Chọn Add Account (Thêm tài khoản).

Chọn mục Other (Khác).

Chạm vào Add Subscribed Calendar (Thêm Lịch đã đăng ký).

Nhập địa chỉ namlee.net/wc2018center.ics như trong hình.

Lưu lại địa chỉ mình đã nhập.

Bây giờ truy cập vào ứng dụng Calendar của iPhone, bạn sẽ thấy lịch World Cup 2018 hiển thị.

Bạn cũng có thể thêm widget lịch vào màn hình chính của iPhone để nhận thông tin lịch World Cup 2018 nhanh chóng hơn.

Theo Dân Việt.
Bình luận

  • TTCN (0)