Ngành công nghiệp nhạc trực tuyến cần có đạo luật đảm bảo công bằng cho nhà sáng tạo

Theo PhoneArena, một khi luật trên được ban hành, nó sẽ ủy nhiệm việc tạo ra một cơ quan có chức năng quản lí bản quyền kĩ thuật số và tiền bản quyền sẽ được trả cho các ca sĩ và nhạc sĩ trên Apple Music, Spotify…

MMA sẽ cập nhật các quy tắc liên quan đến tiền bản quyền và cấp phép khi nói đến phát trực tuyến nhằm đảm bảo người sáng tạo được thanh toán đúng mức. Điều này sẽ dẫn đến việc tạo cơ sở dữ liệu có thể truy cập công khai giúp dễ dàng hơn để xem nhà xuất bản và nghệ sĩ nào cần được thanh toán cho các bài hát cụ thể.

Việc lập danh mục tất cả người biểu diễn và quyền sở hữu trí tuệ có phần phức tạp, vì vậy cơ quan sẽ hợp lí hóa quy trình lấy giấy phép để phát trực tuyến các tác phẩm đã nói. Hơn nữa, nó sẽ cập nhật tỉ lệ tiền bản quyền cho các nghệ sĩ đằng sau các bài hát trước năm 1972 và cập nhật tỉ lệ tiền bản quyền để phản ánh những thay đổi của thị trường xung quanh.

“Ngành công nghiệp âm nhạc phần lớn đã thay đổi trong thời đại kĩ thuật số, nơi streaming nhạc trực tuyến mang doanh thu cho người sáng tạo và chủ sở hữu bản quyền như nhau. Một ngành công nghiệp hiện đại đòi hỏi một giải pháp hiện đại và hiệu quả cho toàn bộ hệ sinh thái âm nhạc”, Chris Harrison, CEO của Hiệp hội truyền thông kĩ thuật số, giải thích tầm quan trọng của MMA.

Được biết Apple Music vừa đạt 21 triệu thuê bao ở Mỹ, có tốc độ phát triển nhanh hơn nhiều so với Spotify, vì vậy đạo luật MMA rất được quan tâm.

Theo Thanh Niên.
Bình luận

  • TTCN (0)