Có hàng chục ngàn dự án nguồn mở, làm sao để biết cái nào tốt và cái nào không? Nếu trước đây bạn có thể xem độ phổ biến trên sourceforge.net thì giờ đây tình hình đã thay đổi, có rất nhiều kho dự án khác nhau, như codeplex.com, savannah.gnu.org, code.google.com, joomlacode.org... Vấn đề trở nên khó khăn hơn nhiều.

Theo Scott Collison, CEO của Ohloh, thì đây là nguồn tài nguyên khai thác trí tuệ của cộng đồng nguồn mở dựa trên hàng ngàn dự án khác nhau, chứa đựng thông tin về các dự án cũng như các nhà phát triển.

Ohloh thu thập thông tin về các dự án từ các mã nguồn, cũng như từ cơ sở hạ tầng được sử dụng bởi các nhóm phát triển. Ohloh sẽ cho ta biết thông tin về từng dự án như: khối lượng mã (theo số dòng), số lần commit, ngôn ngữ sử dụng, những  người tham gia dự án, thời gian tồn tại và đóng góp của mỗi người, từ đó ước đoán được giá trị để phát triển mỗi dự án.

Thí dụ, Mozilla Firefox gồm hơn 360 ngàn dòng mã, ước đoán cần 95 năm nhân công để hoàn thành, do đó giá trị của nó khoảng 5,3 triệu USD (1 năm nhân công hiện tương đương 55 ngàn USD). Tương tự với các dự án khác, như nhân Linux với 10 triệu dòng lệnh, gần 1900 nhà phát triển có giá trị 170 triệu USD.

Ngoài việc xâm nhập vào các cơ sở hạ tầng có sẵn, Ohloh còn lùng sục trên web để lấy thông tin từ các kho CVS, SVN, GIT... để tổng hợp và chuẩn hóa thông tin.

Cuối cùng, Ohloh cũng thu lợi nhuận từ việc cho phép các công ty trả tiền để thực hiện truy vấn trên dữ liệu của mình. Gần đây, Ohloh đang thử đặt quảng cáo Google Adsense để có thêm lợi nhuận.

Hải Nam (theo InternetNews
Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30904

Tổng giá trị của các dự án nguồn mở

Có ai tính ra là bao nhiêu chưa? Thử xem Daniel Stenberg (tác giả chính của cURL) tại http://bit.ly/aO4o5Z thì metric của 64 dự án ông này tham gia có giá trị tổng cộng 1,4 tỉ USD (25 000 năm nhân công) Tongue