Kết quả các thư mục trống được tìm thấy

Sau một thời gian sử dụng máy tính, bạn sẽ thấy hệ thống xuất hiện khá nhiều các thư mục trống phát sinh do bạn thường hay cài đặt, gỡ bỏ các phần mềm. Để gỡ bỏ chúng dễ dàng và nhanh chóng, bạn hãy dùng chương trình Empty Directory Remover.

Trong cửa sổ chương trình, bạn hãy chọn ổ đĩa hay thư mục mà bạn cần tìm các thư mục trống. Kế tiếp bạn hãy bấm Find Empty Directories, trong giây lát danh sách các thư mục trống (nếu có) sẽ được liệt kê. Bạn hãy xem qua danh sách, sau đó nếu muốn xoá một thư mục nào đó thì hãy bấm chọn nó rồi bấm Delete Directory, ngược lại để xoá tất cả thì bấm Delete All Directory mà thôi.

Chương trình hiện có phiên bản 3.52, tương thích với mọi Windows, tải miễn phí tại đây http://www.tonysfreeware.com/download/EmptyDirRemover3.0.exe, dung lượng 397KB.

(Theo Tuổi trẻ online)


Bình luận

  • TTCN (0)