Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet chỉ được cung cấp dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế, PC-to-PC chiều đi quốc tế.

Đây là một trong số những nội dung được nêu tại Thông tư hướng dẫn Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, phần về dịch vụ Internet mà Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành.

Theo đó, dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông bao gồm: Dịch vụ thư điện tử (e-mail), dịch vụ thư thoại (voice mail); dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng; dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; dịch vụ Fax gia tăng giá trị bao gồm lưu trữ và gửi, lưu trữ và truy cập; dịch vụ chuyển đổi mã và giao thức; dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng; dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế, PC-to-PC chiều đi quốc tế; dịch vụ gửi tin nhắn từ Internet vào mạng viễn thông di động và mạng viễn thông cố định.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet chỉ được cung cấp dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế, PC-to-PC chiều đi quốc tế. Khi cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp này phải có hệ thống tính cước, quản lý dữ liệu khách hàng, quản lý dịch vụ đặt tại Việt Nam do doanh nghiệp tự vận hành, khai thác để trực tiếp cung cấp dịch vụ cho công cộng. Ngoài ra còn phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến việc thanh toán cước sử dụng dịch vụ, xác minh được và trả lời chính xác các khiếu nại của khách hàng về giá cước, thẻ, chất lượng dịch vụ.

Cũng theo Thông tư này, các tổ chức, cá nhân không được in, phát hành, bán thẻ và bán lại dịch vụ điện thoại Internet của doanh nghiệp không có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ điện thoại Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp dưới bất kỳ hình thức nào.

(Theo VTC)


Bình luận

  • TTCN (2)
Quang Trung  22192

Hic... Chưa hiểu lắm thông tư này nói gì???

Hải Nam  30903

TT này giới hạn các dịch vụ viễn thông được phép cung cấp. Cụ thể là không được cung cấp PC-to-phone trong nước. Phần "PC-to-PC quốc tế" có thể nhầm với "PC-to-phone quốc tế".