Trang chạy một lần (RunOnce) trong Internet Explorer đã gây ra nhièu phiền toái cho người dùng. Mục đích của nó là cung cấp cho ngưởi dùng IE cơ hội tinh chỉnh một số mục trong lần chạy đầu tiên của trình duyệt. Về cơ bản đó chính là một thủ tục cần phải được hoàn tất, trước khi trang này biến mất trong các lần chạy sau của IE.

Nhiều người không nhận ra được điều này và thường hỏi tại sao trang RunOnce phiền toái cứ xuất hiện thay vì trang chủ yêu thích mà họ chọn. Nguyên nhân của nó thật ra vô cùng đơn giản. IE theo dõi xem liệu người dùng có điền vào những mục thu thập thông tin cấu hình này chưa. Chính vì vậy nếu ta không giúp nó hoàn thành nhiệm vụ thì có lẽ nó sẽ trở nên rất khó chịu.

Trang chạy một lần cũng hiện ra khi bạn đặt lại cấu hình cho trình duyệt về dạng mặc định của IE.

Có nhiều cách để vô hiệu hoá, mà cách đơn giản nhất là cho chạy một trình ứng dụng nhỏ gọi là IE7 RunOnce Remover.

Cũng có thể tinh chỉnh một chút trong Registry để có hiệu ứng tương tự: Ở nhánh HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, tìm hai khoá RunOnceHasShown, RunOnceComplete và chỉnh giá trị cho chúng thành 1.

Hoàng HoanBình luận

  • TTCN (1)
NGUYỄN Mạnh Hùng  2

Hic, trang này có phải do bác Hải Nam quản lý ko... Mà sao đang có tin về Firefox và người dùng Việt Nam không đăng, lại đăng tìn về tính năng của IE thế này Crying

(Em chỉ hơi hờn dỗi thôi, ko có ý gì đâu nhé Big Grin )