Theo hãng nghiên cứu Infonetics, sự sụt giảm của thị trường WiMAX hiện nay dự kiến sẽ thay đổi vào năm 2010, với sự thúc đẩy phát triển của WiMAX di động.

Hãng này cũng cho biết mặc dù tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu có ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh các thiết bị WiMAX cố định và di động, nhưng trước đấy nó đã đạt đến điểm bão hòa. Hiện nay, thiết bị WiMAX di động chiếm khoảng 3/4 tổng số thiết bị WiMAX được bán ra trên toàn cầu.

Dự kiến sự sụt giảm này sẽ vẫn tiếp tục trong năm 2009, do số tiền được dành cho đấu giá băng tần ít hơn, dẫn tới việc triển khai WiMAX sẽ giảm bớt.

Theo Infonetics dự đoán đến năm 2010, doanh thu trên toàn bộ thị trường WiMAX sẽ tăng trở lại, cùng với đó là sự gia tăng về số mạng WiMAX triển khi dựa trên đặc tả kỹ thuật 802.16e.

Bùi Huyền (Theo TechTree)Bình luận

  • TTCN (0)