Bạn muốn hiển thị tệp tin PDF đã xem cuối cùng khi mở lại các tài liệu có định dạng này hay làm cho office 2007 tương thích hơn? TTCN xin giới thiệu với bạn đọc một số mẹo vặt giúp giải quyết vấn đề này.

Hiển thị tài liệu PDF xem cuối cùng khi mở lại các tệp tin

Khi bạn đọc rất nhiều, đặc biệt là các tài liệu PDF trên máy tính, bạn mong muốn có một cách nào đó để mở nhanh trang mà bạn đã đóng lần cuối cùng? Dưới đây là một số bước đơn giản giúp bạn thực hiện điều này.

1. Mở Adobe Reader, kích vào Edit | Preferences

2. Sau đó chọn Documents

3. Kích  Restore last view settings when reopening documents.

Đó là tất cả những việc mà bạn cần làm. Bây giờ, bạn có thể tới tất kỳ trang nào, đóng tài liệu PDF và mở nó, trang cuối cùng bạn xem sẽ được nhớ thậm chí ngay cả khi bạn thay đổi vị trí lưu tài liệu đó.

Giúp Office 2007 tương thích hơn

Các định dạng Office 2007 mới thông minh hơn, có kích thước nhỏ hơn và không tương thích với các phiên bản cũ. Để giúp chúng tương thích, bạn cần bộ cài Microsoft Office 2007 Compatibility Pack. Tuy nhiên, bạn vẫn lo lắng khi mở các tệp tin .docx được gửi qua mail. Để giải quyết vấn đề này, hãy lưu tài liệu dưới định dạng .doc trong Word 2007, kết quả là nó sẽ phù hợp với các ứng dụng khác hơn.

1. Trong Word 2007, kích circular Office Button

2. Tích vào  Word Options

3. Kích Save.

4. Kích phải. bạn sẽ thấy Save files in this format

5. Từ menu lựa chọn Word 97-2003 Document (*.doc)

Bây giờ, tất cả những file bạn lưu đã được mặc định ở dạng .doc, trừ khi bạn đang sử dụng định dạng .docx. Quá trình tương tự với Excel 2007 và  PowerPoint 2007.

Bùi Huyền (Theo TechTree)Bình luận

  • TTCN (0)