Ảnh minh họa: Internet

Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, các doanh nghiệp ở những ngành mũi nhọn vẫn tiếp tục lựa chọn các giải pháp CSDL, Phần mềm lớp giữa, Quản trị hoạt động DN và Phần mềm hỗ trợ ra quyết định cùng Ứng dụng của Oracle cho hệ thống kinh doanh chiến lược trên quy mô toàn công ty.

Những khách hàng của Oracle vẫn gia tăng về số lượng bao gồm các công ty, doanh nghiệp lớn tại nhiều quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương như: China Mobile Group Zhejiang Co. Ltd (Trung Quốc); News Limited (Australia); SK Telecom Pte Ltd (Hàn Quốc); Tata Consultancy Services (Ấn Độ)...

Tại thị trường Việt Nam, tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí Việt Nam (PV Drilling) đã ứng dụng thành công Giải pháp Oracle Financials, một phần của Bộ sản phẩm Oracle E-Business Suite.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Giám đốc Tài chính của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Việt Nam) chia sẻ: "Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí có rất nhiều công ty con nên việc truy cập vào dữ liệu của tất cả công ty con để Tổng Công ty có thể xem xét, phân tích và cung cấp thông tin tài chính là rất quan trọng. Giải pháp Oracle Financials thực sự hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc quản lý chu trình và nâng cao khả năng quản trị thông tin, mang lại nhiều lợj ích hơn cho công việc kinh doanh".

(Theo Tuổi trẻ online)Bình luận

  • TTCN (0)