ShowDocument là một dịch vụ hoàn toàn miễn phí hỗ trợ thảo luận, đóng góp ý kiến và cùng chỉnh sửa nội dung tập tin ảnh hay tài liệu trực tuyến với tính năng đồng bộ hóa bất cứ trình duyệt web nào. Đây chính là phương thức giúp bạn chia sẻ thông tin dễ dàng và nhanh chóng với người thân, bạn bè tại cùng một thời điểm. Từ đó sẽ nhận lại được những lời khuyên hữu ích sao cho kết quả đạt được là tốt nhất.

Ảnh

Thông qua ShowDocument (www.showdocument.com), dù bạn và nhóm người đóng tham gia đóng góp ý kiến không ở cùng một vị trí song với một kết nối mạng thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề và khó khăn về khoảng cách sẽ được giải quyết.

Đơn giản nếu cần thảo luận về một tập tin ảnh, tài liệu nào đó, bạn hãy upload chúng lên hệ thống ShowDocument và "Click to Start" để bắt đầu. Trước khi chờ đợi ShowDocument xử lý và hiển thị nội dung, bạn sẽ nhận được một pop-up bao gồm thông tin về các cách mời một ai đó cùng bàn luận, đóng góp ý kiến. Cụ thể sử dụng code đăng nhập, gửi một đường dẫn gốc hay gửi qua thư điện tử.

Khi đã mời đủ số người tham gia thì việc tiếp theo là đi vào chủ đề chính. Tại đây, mỗi một thành viên sẽ cùng được tương tác với những công cụ giúp chỉnh sửa, lưu giữ nội dung. Cùng nhau thảo luận đánh giá nhờ vào hộp tán ngẫu, trò chuyện.

Ảnh

Thời gian tối đa cho mỗi lần là một tiếng và ShowDocument sẽ có một thông báo ngắt kết nối trước 5 phút. Qua đó nhắc người dùng nên ghi lại những thay đổi để có thể bàn luận tiếp trong lần sau.

"http://www.youtube.com/watch?v=ZPBoGrLk4Fs"

ShowDocument hỗ trợ

Định dạng tài liệu Microsoft
 • PDF files (*.pdf)
 • Microsoft Word (*.doc)
 • Microsoft Excel (*.xls)
 • Microsoft PowerPoint (*.ppt)
 • Rich Text Format (*.rtf)
Ảnh số
 • JPG files (*.jpg;*.jpeg)
 • GIF files (*.gif)
 • PNG files (*.png)
 • BMP files (*.bmp)
Open Office
 • OpenDocument Text (*.odt)
 • OpenDocument Spreadsheet (*.ods)
 • OpenDocument Presentation (*.odp)
 • OpenDocument Drawing (*.odg)
Khác
 • Comma-Separated Values (*.csv)
 • Plain Text (*.txt)
 • XML files (*.xml)
Mạnh Tùng (Theo SmashingApps)


Bình luận

 • TTCN (0)