Chuẩn định dạng tài liệu Office đã không có đủ số phiếu cần thiết để trở nhanh chóng thành chuẩn ISO/IEC. Theo thông báo, việc bỏ phiếu kết thúc hôm 2/9 nhưng phải đến hôm qua mới có kết quả chính thức.

Để nhanh chóng thành chuẩn ISO trong bước 1 (fast-track), OOXML cần có ít nhất 2/3 phiếu "đồng ý" và không nhiều hơn 25% phiếu "phản đối". Microsoft đã thất bại trong cả 2 tiêu chí, khi chỉ đạt 53% phiếu đồng ý và 26% phiếu phản đối. Đại diện của Microsoft cho rằng với 74% thành viên ủng hộ, đây là sẽ bước đệm quan trọng để OOXML được ISO phê chuẩn vào đầu năm 2008.

Mặc dù thất bại lần này, Open XML vẫn tiếp tục được chỉnh sửa và trình lên theo cách thông thường, để ISO xem xét. Việc này sẽ tiến hành vào tháng 2/2008 ở Geneva (Thụy Sĩ).

Hải Nam (theo iso.org)Bình luận

  • TTCN (0)