Lê Hồng Minh là giám đốc, chủ tịch và người sáng lập ra công ty VNG.

Chúng tôi coi việc phát triển con người là nền tảng cho mọi hoạt động của tổ chức. Trong tương lai, VNG có thể thay đổi chiến lược kinh doanh, vận hành các sản phẩm mới, khám phá những lĩnh vực mới, chiếm lĩnh thị trường mới… Chính con người VNG sẽ là tác nhân tạo ra những thay đổi này.